Alifatik Solventler

Pentan
EPS üretiminde polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması için kullanılan şişirici gazdır.
White Spirit
White Spirit; sentetik tiner, ahşap koruyucu vernik ve alkit reçine imalatında kullanılan bir kimyasal çözücüdür.
Hekzan
Hekzan; polimerizasyon reaksiyonlarında ve boya inceltmede kullanılır. Bunun yanında bitkisel yağ ekstraksiyonunda da yoğun kullanımı mevcuttur.