Polioller

Rijit Polyollar

Rijit polioller tek bileşenli sünger imalatında kullanılan, iyi akışkanlık ve mükemmel fiziksel özellikler kazandıran ürünlerdir.

Polimerik Polyollar

Bu polioller esnek sünger ve yüksek sertlikte sünger imalatında kullanılır. Tek başlarına yada bir reaktif poliol ile karıştırılarak kullanılabilir.

Konvansiyonel Polyollar

Bu polioller üç bileşenli poliol eterleridir ve esnek poliüretan sünger imalatında kullanılır.