Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)

Genelde renksiz, yarı saydam, esnek, kokusuz, tatsız bir plastik olan LDPE’nin kolaylıkla ısıl yapışması en üstün özelliklerinden birisi olup yaklaşık 120 C‘de yapıştırılabilmektedir.  Bu özelliği nedeniyle kaplamalarda, ısıl yolla birbirine yapışmayan iki tabakayı birbirine bağlamak için ara tabaka olarak yaygın ölçüde kullanılır.  Ayrıca saydam ve yırtılmaya dirençli olması, su buharı geçirgenliğinin azlığı ve düşük derecelerde esnekliklerini önemli ölçüde korumaları gibi olumlu özelliklere de sahiptir.

Ürün Çeşitleri

  • Kaplamalık
  • Tel & Kablo
  • Rotasyon
  • Film
  • Enjeksiyonluk