Alifatik Solventler

Hekzan
Hekzan; polimerizasyon reaksiyonlarında ve boya inceltmede kullanılır. Bunun yanında bitkisel yağ ekstraksiyonunda da yoğun kullanımı mevcuttur.
Pentan
EPS üretiminde polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması için kullanılan şişirici gazdır.
White Spirit
White Spirit; sentetik tiner, ahşap koruyucu vernik ve alkit reçine imalatında kullanılan bir kimyasal çözücüdür.