Aromatik Solventler

Ksilen
Ksilen; sellülozik tiner ve fırın tiner imalatında, çözücü olarak reçine ve vernik üretiminde, organik kimyasalların bileşimleri imalatında kullanılır.
Solvent Nafta
Solvent Nafta; yüksek çözücülükleri ve kontrollü buharlaşma karakteri nedeni ile yapıştırıcı, boya, böcek ilacı, endüstriyel temizleyici, mastik ve macun imalatında kullanılır.
Toluen
Toluen; yüksek çözücü özelliği ve kontrollü buharlaşma karakteri nedeni ile boya ve kaplama, reçine, madeni yağ, kauçuk sanayinde ve seyreltici olarak nitroselüloz vernikte kullanılır.