Gıda

Hekzan
Hekzan; polimerizasyon reaksiyonlarında ve boya inceltmede kullanılır. Bunun yanında bitkisel yağ ekstraksiyonunda da yoğun kullanımı mevcuttur.