Kaplama & Boya & Alkid

Aseton

Aseton, boya, yapıştırıcı, mürekkep, vinil, akrilik ve selüloz reçine imalatında çözücü olarak ve ara mamul olarakta ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılır.

izobutil Alkol (IBA)
Izobutanol diğer adı ile İzobutil Alkol; organik sentezlerde, boya üretiminde ve boya sökücülerde kullanılır.
Etil Asetat
Etil Asetat; mürekkep ve yapıştırıcıda proses sıvısı olarak, yağ bazlı cilalarda ve emaye boyalarında çözücü olarak kullanılır. Ayrıca birçok kimyasal prosestede çözücü olarak kullanılır.
İzopropil Alkol (IPA)
IPA; renksiz, düşük kaynama derecesine sahip ve suda tamamen çözünebilir bir kimyasaldır. IPA çözücü olarak bitkisel yağlarda ve boyalarda, selüloz türevlerinde, fuel-oil de donma önleyici olarak ve ekstraksiyon proseslerinde kullanılır.
Metil Asetat % 99
Metil asetat, tutkallar, boyalar ve oje çıkarıcılarda kullanılan hoş kokulu yanıcı bir sıvıdır.
Hekzan
Hekzan; polimerizasyon reaksiyonlarında ve boya inceltmede kullanılır. Bunun yanında bitkisel yağ ekstraksiyonunda da yoğun kullanımı mevcuttur.
N-Butil Asetat
Butil Asetat; yağ bazlı cilalarda ve emayede çözücü olarak, bunun yanında mürekkep ve yapışırıca ve proses sıvısı olarak kullanılır.
N-Butanol
n-Butanol, diğer adı ile Butil Alkol; ester hazırlamada, plastifiyanlarda, hidrolik sıvılarda, deterjan formülasyonlarında, melamin reçine imalatında, reçine ve boya imalatında çözücü olarak kullanılır.
White Spirit
White Spirit; sentetik tiner, ahşap koruyucu vernik ve alkit reçine imalatında kullanılan bir kimyasal çözücüdür.
Ksilen
Ksilen; sellülozik tiner ve fırın tiner imalatında, çözücü olarak reçine ve vernik üretiminde, organik kimyasalların bileşimleri imalatında kullanılır.
Solvent Nafta
Solvent Nafta; yüksek çözücülükleri ve kontrollü buharlaşma karakteri nedeni ile yapıştırıcı, boya, böcek ilacı, endüstriyel temizleyici, mastik ve macun imalatında kullanılır.
Toluen
Toluen; yüksek çözücü özelliği ve kontrollü buharlaşma karakteri nedeni ile boya ve kaplama, reçine, madeni yağ, kauçuk sanayinde ve seyreltici olarak nitroselüloz vernikte kullanılır.