Mürekkep

Etil Alkol
Ethyl Alcohol, alkoller olarak anılan organik bileşikler sınıfını en önemli üyesidir. Aynı miktarda su ile karıştırıldığında bile soluk, mavimsi bir alevle yanar. Kimya, matbaa mürekkepleri, ambalaj, boya ve diğer sanayi sektörlerinde kullanılmaktadır. Endüstriyel üretimde önemli bir bileşiktir.
Propilen Glikol Metil Eter (PGME)

PGME; yüzey dayanımı ve hızlı buharlaşma özelliği ile temizleyici uygulamalarda tercih edildiği gibi akrilik, epoksi, alkit, polyester, nitroselüloz ve poliüretan uygulamalarında iyi çözücülük sağlar.

Etil Asetat
Etil Asetat; mürekkep ve yapıştırıcıda proses sıvısı olarak, yağ bazlı cilalarda ve emaye boyalarında çözücü olarak kullanılır. Ayrıca birçok kimyasal prosestede çözücü olarak kullanılır.
İzopropil Alkol (IPA)
IPA; renksiz, düşük kaynama derecesine sahip ve suda tamamen çözünebilir bir kimyasaldır. IPA çözücü olarak bitkisel yağlarda ve boyalarda, selüloz türevlerinde, fuel-oil de donma önleyici olarak ve ekstraksiyon proseslerinde kullanılır.
Propilen Glikol Metil Eter Asetat (PMA)
PMA; akrilik, nitroselüloz ve poliüretan boya reçinesi gibi maddeler için mükemmel çözücülüğe sahiptir.