Plastifiyanlar

Di-izodecil Fitalat (DIDP)

Ftalik anhidridin izodesil alkol ile tepkimesinden elde edilen DIDP; PVC pastalarında, DOP’a nazaran viskozite stabilitesi ve hazırlığı bitmiş hamurlarda daha uzun süre bekletilmesi yönlerinden üstünlük sağlar. DIDP kablo imalatında kullanıldığında mamullerin sabit değerler vermesini sağlar, ısı ile meydana gelen uzamayı önler ve daha iyi elektriksel özellikler kazandırır.

Di-izononil Fitalat (DINP)
Ftalik anhidridin izononil alkol ile tepkimesinden elde edilen plastifiyan olan DINP nin; PVC ile uyumu iyi olup, yüksek konsantrasyonlarda, migrasyon oranı oldukça düşüktür. Plastisol uygulamalarında ürüne mükemmel reolojik özellik kazandırır. Uçuculuğunun düşük olması sebebiyle proses şartlarının geliştirilmesine yardımcı olur. Dış ortam ve suya direnci mükemmel olup bu özelliğinden dolayı yapı sektöründe film imalatı için uygundur. Düşük viskozite ve çok iyi viskozite stabilitesi nedeniyle özellikle püskürtme kaplama, batırma, kalıba dökme gibi plastisol uygulamaları için idealdir.